IMG_2689

MEB, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün Ankara’da düzenlediği “Türkiye ve AB Ortak Değerleri: Eğitim Sistemine Yansımaları-2” Konferansı’na katılan MEB Müsteşarı Yusuf Tekin, Avrupa’nın insanlık adına ortak değerler emanetini  korumakla mükellef olduğunu hatırlatarak “Demokrasi insan hakları, hukuk devleti gibi kavramlar insanlığın ortak birikimidir. AB bunun koruyucularından biridir. İnsanlığın ortak birikimi olan bu değerleri kendi çocuklarımıza öğretebilmek ise amacımızdır” dedi.

Konferansın açılış konuşmalarını MEB Müsteşarı Yusuf Tekin; AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı, Büyükelçi,  Gabriel Munuera Vinals; MEB, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Funda Kocabıyık yaptı.

Müsteşar Tekin, değerlerin coğrafi alanlarda oluştuğunu, ancak bu coğrafi alanların tarih boyunca yer değiştirdiğini; Eski Mısır, Eski Yunan,  Ortadoğu, Amerika, Avrupa’nın bu birikime ev sahipliği yaptığını belirterek insanlığın ortak birikiminin zamanla yer değiştirdiğini, dönemin dominant gücü hangi coğrafyada  inşa ediliyorsa insanlık adına emaneti koruyanın o olduğunu vurguladı.

Bakanlık olarak, Türkiye’de AB üyeliğine yönelik kamuoyu desteğinin azalmaya başladığı bir dönemde Öğrenciler AB’yi Öğreniyor Projesi’ni başlattıklarını, insanların bilmedikleri gerçeklikler konusunda çekimser davrandıkları önermesinden hareket ettiklerini belirten Tekin, öğrencilerin okul çağında AB’yi öğrenmeleri konusunda heyecanla yola çıktıklarının altını çizdi.  Tekin, Öğrenciler AB’yi Öğreniyor Projesi’nin tek hedefinin, AB sürecine katkı sağlamak olmadığını, öğrencilerin AB’yi hem kurumsal yapı hem de değerler itibariyle öğrenmelerinin iki temel yola çıkış parametresi olduğunu hatırlattı.

Konferans açılış konuşması yapan AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı, Büyükelçi,  Gabriel Munuera Vinals, AB’nin ortak ve tek bir pazardan daha fazlası olduğunu,  AB’nin en büyük kapsamlı özgürlük ve hakları sağladığını ve gittikçe büyüdüğünü ifade etti. Vinals, “Türkiye de AB’nin bir parçasıdır. AB çok farklı geleneklere sahip devletleri bir araya getiriyor. Biz ortak değerleri paylaştıkça AB başarılı olacak. Türkiye AB’ye giderek yakınlaşmaktadır” dedi.

“Demokrasi herkesin hakkına saygı duyulacağının göstergesidir”

Daha önce AB Türkiye Delegasyonu tarafından düzenlenen öykü ve bilgi yarışmalarının zaten binlerce öğrenciyi bir araya getirdiğini ve Öğrenciler AB’yi Öğreniyor Projesi ile bir adım daha atıldığını söyleyen Vinals,  ek olarak yapılan slogan ve resim yarışmaları ile öğrenciler, aileler, öğretmenler ve ilgili hedef grubun farkındalığının artırıldığını vurguladı.

Vinals sözlerini şöyle noktaladı: “Diğerleriyle işbirliği içinde çalışmalıyız. Demokrasi herkesin hakkına saygı duyulacağının bir göstergesidir.”

Öğrenciler AB’yi Öğreniyor Projesi’nin amacının toplumun AB ortak değerleri ve temel haklar konusunda farkındalığını artırmak, bilgi düzeyini yükseltmek olduğunu hatırlatan AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Funda Kocabıyık, projenin iki yıllık süresi boyunca ortaokul öğretmenlerine ve öğrencilerine yönelik birçok etkinliği tamamladıklarını belirtti.  Kocabıyık, Aralık 2016’ da sona erecek projenin en önemli odak noktasının AB ortak değerleri ve temel haklar olduğunu söyledi. Kocabıyık sözlerine şöyle devam etti: “Bu değerler AB ile ortaya çıkan ve sadece AB’ye özgü olan değerler değildir. Tüm uygar dünyanın kabul ettiği ve ülke politikalarında yer verdiği evrensel değerlerdir. İnsan hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğü, adalet, ifade özgürlüğü kadın erkek eşitliği, çocuk hakları çevre hakkı, kent hakkı gibi aslında insan ve uygar toplum olmanın gerektirdiği değerlerdir bunlar. Bu değerler toplum tarafından içselleştirilip güncel hayatta kullanıldıkça anlam kazanır.”

“Ülke politikaları ve uygulamalar ortak değerleri içermeli”

Bu evrensel değerlerin önemi hakkında hedef kitlelerini bilgilendirmek için yürüttükleri faaliyetlerden birinin de ortak değerleri ve temel hakları eğitim sistemine aktarmanın yöntemleri üzerine düşünmek ve tartışmak üzere uluslararası konferanslar düzenlemek olduğunu söyleyen Kocabıyık, “Konferansın adında da yer alan anaakımlaştırma ile; ortak değerlerin ve temel hakların politika ve uygulamalarla bütünleştirilmesi, politika metinlerinin ve uygulamaların bu değerleri içerir biçimde hazırlanması ve yapılandırılmasından söz ediyoruz. Bu yıl, günümüzde tüm dünyada verimli bir pedagojik yöntem olan yaratıcı dramayı ortak değerlerin tanıtılması için nasıl kullanabiliriz bunu tartışacağız” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yürüttüğü Öğrenciler AB’yi Öğreniyor Projesi kapsamında Ankara’da ikincisi düzenlenen “Türkiye ve AB Ortak Değerleri: Eğitim Sistemine Yansımaları-2” başlıklı uluslararası konferansa Avrupa’dan ve Türkiye’den çok sayıda AB ve eğitim uzmanı katıldı.  16-17 Kasım tarihleri arasında iki gün boyunca süren konferansta toplumda AB ortak değerlerine ilişkin farkındalığın yükseltilmesinde eğitimin ve yaratıcı dramanın nasıl bir araç olabileceği konusuna odaklanıldı.

Genel Müdür Funda Kocabıyık’ın kolaylaştırıcılığı ile gerçekleşen konferans tema konuşmalarının ilkini Avrupa Eğitim Vakfı Türkiye ve İsrail Sorumlusu Lida Kita “Ortak Değerleri Eğitimde Anaakımlaştırmanın Yöntemleri başlığıyla yaptı. Kita, AB Çerçevesi’nde insan hakları eğitimi ve öğretiminin oldukça önemli olduğunu ve sadece okula dayalı öğrenme değil, hem yaygın hem örgün eğitimin bunun içinde yer aldığını belirtti.

İkinci tema konuşmacısı Kıdemli Eğitim Uzmanı Anders Nils Henrick Lönnqvist, “Bir AB Vatandaşı Gözüyle AB Ortak Değerleri” başlıklı konuşmasında bir Finli olarak AB değerlerini değerlendirdi: “Kültürel çeşitlilik, hakkaniyet, demokrasi, hukukun üstünlüğü esasında bu projenin temel değerlerini özetliyor. Bunları anlamak ve uygulamak için beceri, bilgi ve anlayış gerekiyor. Tutum gerekiyor. AB yeterlilikler çerçevesi diyebiliriz buna.”

Üçüncü tema konuşmacısı UNESCO Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz ise Ortak Değerler Gündelik Yaşamımızda Neden Önemli başlıklı bir konuşma yaptı. Oğuz “Değerleri Batıdan doğuya değil, etkileşimli olarak, ikisini bir arada da düşünmek ve dramalara da öyle dahil etmek mümkündür. Çeşitliliği saygıdeğer bulmak bunları birlikte değerlendirmeyi de gerektirir. Değer toplumsal yaşama katılmazsa değer aktarımında başarıda da olmaz” dedi.

Konferansın ilk gününün öğleden sonra programında ise Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden Prof. Dr. Tülin Sağlam “Ortak Değerleri Yaratıcı Drama Yoluyla Aktarmanın Yöntemleri” başlıklı bir konuşma yaptı. Ardından, psikolojik danışman ve yaratıcı drama uzmanı Yılmaz Erdal “Ortak Değerleri Yaratıcı Drama Yöntemiyle Aktarmanın Pedagojik Faydaları” başlıklı konuşmasını gerçekleştirdi.

Yaratıcı dramayı ortak değerleri öğretmede nasıl kullanabiliriz?

Konferansın ikinci günü katılımcıların daha aktif katkıda bulunabilecekleri çalışma grupları ile sürdü. Birbirine paralel çalışma yapan 4 çalışma grubunda AB ortak değerlerinden demokrasi, eşitlik, sosyal içerme ve insan haklarına odaklanıldı. Bu ortak değerlerin içeriği ve yaratıcı drama yöntemiyle nasıl aktarılacağı konusunda çalışma yapılan grupların kolaylaştırıcılığını Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Zafer Çelik; Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Doç. Dr. Burcu Sümer ve Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Taş; Anadolu Üniversitesi AB Merkezi Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Erhan Akdemir yürüttü. Çalışma gruplarının sonuçlarının tartışıldığı panel oturumunda kolaylaştırıcıların yanı sıra Prof. Dr. Tülin Sağlam ve psikolojik danışman ve yaratıcı uzman Yılmaz Erdal da konuştu. Panel oturumunun kolaylaştırıcılığını ise Ankara Üniversitesi ATAUM (Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi) Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Erdem Denk yaptı. Konferans kapanış konuşması ise MEB Müsteşar Yardımcısı Ercan Demirci tarafından yapıldı.

“Bu tür çalışmaların devam ettirilmesini temenni ediyoruz”

Demirci şöyle konuştu: “Nitelikli paylaşımlarla konferans nihayete erdirildi. İnşallah gerek projeler gerek aktiviteler kabilinden bu çıktılar devam ettirilir ve hayata geçirilir. Bu projenin çıktıları bizim için önemli. Devletimizin 50 senelik yönelimi doğrultusunda AB yönelimini de önemsiyor ve yaşatmaya çalışıyoruz.  Bu çalışma bir cümlenin noktası, umarım bu cümlenin getirmiş olduğu sonucu, paragrafı, sayfayı, kitabı yazmaya bizi götürmesini temenni ediyoruz.”

Ankara Limak Ambassador Otel’de düzenlenen konferansa 81 ilden İl MEM Temsilcileri, İl Milli Eğitim Müdürleri, Bakanlık personeli ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Uzun ismi ile, Öğrenciler AB’yi Öğreniyor: Ortak Değerler, Temel Haklar ve Politikalar Teknik Destek Projesi Aralık 2014-Aralık 2016 tarihleri arasında sürdürülmekte olan, 3 Milyon 256 Bin Avro’luk bütçesiyle AB konusunda farkındalık yaratmak üzere başta bilgi, resim, slogan ve kısa öykü yarışmaları olmak üzere birçok faaliyeti içeren bir projedir.

Türkiye ve AB Ortak Değerleri: Eğitim Sistemine Yansımaları-2

Uluslararası Konferansı

Tarih: 16-17 Kasım 2016

Saat: 09.00 – 16.00

Yer: Limak Ambassadore Hotel

Boğaz Sok. No: 19, G.O.P. / Ankara

Tel: 312 428 48 48

Proje Web Sitesi: abyiogren.meb.gov.tr

Ayrıntılı Bilgi İçin: Gamze Göker – Öğrenciler AB’yi Öğreniyor Projesi İletişim Uzmanı, ggoker@eptisa.com, 530 175 21 06