almula1

180 koordinatör öğretmenin AB konusunda eğitici haline gelmesini sağlamak üzere 10-12 Kasım 2015 tarihleri arasında Ankara’da 3 günlük eğitici eğitimi düzenlendi.