Kategori:Basında Biz
Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Tekin Açıklaması

milli-egitim-bakanligi-mustesari-tekin-aciklamasi-8966123_1339_o

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin, “Türkiye’de seçilmiş siyasi iradeye, demokrasimize, hukuk devletimize yönelik tarihte eşi görülmemiş bir saldırıyla karşı karşıya kaldığımız bir günde, AB başta olmak üzere Batılı dostlarımızı yanımızda görmek isterdik. Bu, bizim için AB’nin bu değerlere yeterince sahip çıkmadığı adına bir anekdot olarak tarihe zikredildi. Umarım bundan sonraki süreçte AB bu emanete daha iyi sahip çıkar.” dedi.

Tekin, MEB’in “Öğrenciler AB’yi Öğreniyor” projesi kapsamında bir otelde düzenlenen, “Türkiye ve AB Ortak Değerleri: Eğitim Sistemine Yansımaları-2” başlıklı iki gün sürecek uluslararası konferansın açılışına katıldı.

“Öğrenciler AB’yi Öğreniyor” projesinin AB sürecine katkı sağlamayı hedeflediğini dile getiren Tekin, demokrasi, insan hakları, hukuk devleti gibi kavramların insanlığın ortak birikimi olduğunu, AB’nin de bu kavramları korumak için çalıştığını ifade etti.

Kendilerinin de, insanlığın ortak birikimi olan bu değerleri çocuklara öğretmek hedefiyle yola çıktıklarını vurgulayan Tekin, “Türkiye’nin AB üyeliğiyle ilgili statü bu anlamda bizi çok da ilgilendirmiyor, bu yolculuk bizim temel hedefimiz değil, bizim için önemli olan bu birikimin öğrencilerimize aktarılması.” diye konuştu.

Tekin, gelinen noktada Türkiye-AB ilişkileri ile demokrasi, hukuk devleti gibi değerlerin ABtarafından korunup kollanması konusunda bazı problemlerle karşılaşıldığını söyledi.

Hazreti Ömer’in “Biz Müslüman olmadan önce helvadan putlar yapardık ve savaş esnasında putlara tapardık, acıkınca, yemek bulamayınca da bu putları yerdik.” sözlerini aktaran Tekin, şunları kaydetti:

“Biz bu evrensel değerlerin bir emanet olduğuna ve bozulmadan yaşanması gerektiğine inanıyoruz. Bunları eğer bir put haline getirip işimize gelmediği zaman bu putları yiyeceksek eğer, bu insanlığa, evrensel birikime ve tarihsel sorumluluğa bir ihanettir. Dolayısıyla hep beraber bütün insanlık bu değerlere sahip çıkmak durumundayız. Demokrasi, hukuk devleti başta olmak üzere bu birikimi hep beraber korumak durumundayız.”

Değerlere sahip çıkma mücadelesini yürütürken AB’yi Türkiye’nin yanında görmek istediklerine değinen Tekin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Türkiye’de seçilmiş siyasi iradeye, demokrasimize, hukuk devletimize yönelik tarihte eşi görülmemiş bir saldırıyla karşı karşıya kaldığımız bir günde, AB başta olmak üzere Batılı dostlarımızı yanımızda görmek isterdik. Bu, bizim için AB’nin bu değerlere yeterince sahip çıkmadığı adına bir anekdot olarak tarihe zikredildi. Umarım bundan sonraki süreçte ABbu emanete daha iyi sahip çıkar. Aksi durumda çocuklarımıza öğrettiğimiz, ‘AB değerleri’ diye tanımladığımız şeyi çocuklarımıza yeterince öğretememiş oluruz, bu proje de başarısız olur. Bir taraftan demokrasiyi, hukuk devletini AB’nin bir değeri gibi sunup, öbür taraftan demokrasimize saldırı olduğunda AB’nin sahip çıkmaması çocuklarımız açısından da bir problemdir.”

Konferansa MEB Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Funda Kocabıyık’ın yanı sıra Avrupa ve Türkiye’den çok sayıda AB eğitim uzmanı katıldı.

Kaynak
16 Kasım 2016 / http://www.haberler.com/milli-egitim-bakanligi-mustesari-tekin-aciklamasi-8966123-haberi/
“Türkiye ve AB Ortak Değerleri: Eğitim Sistemine Yansımaları” konferansı

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, “Türkiye’de seçilmiş iradeye, demokrasimize, hukuk devletimize yönelik tarihte eşi görülmemiş bir saldırıyla karşı karşıya kaldığımız bir günde AB başta olmak üzere Batılı dostlarımızı yanımızda görmek isterdik. Bu, bizim için AB’nin bu değerlere yeterince sahip çıkmadığı adına bir örnektir” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından “Öğrenciler AB’yi Öğreniyor Projesi” kapsamında bir otelde ikincisi düzenlenen “Türkiye ve AB Ortak Değerleri: Eğitim Sistemine Yansımaları” başlıklı uluslararası konferans Ankara’da başladı. 16-17 Kasım tarihleri arasında devam edecek konferansa Avrupa’dan ve Türkiye’den çok sayıda AB ve eğitim uzmanı katıldı. Konferansta toplumda AB ortak değerlerine ilişkin farkındalığın yükseltilmesinde eğitimin ve yaratıcı dramanın nasıl bir araç olabileceği konusu ele alınıyor.

Konferansın açılışında konuşan Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, Öğrenciler AB’yi Öğreniyor Projesi’nin temel çıkış noktasının Türkiye’nin AB üyeliği sürecinde kamuoyu desteğinin azalmaya başladığı bir dönemde bu desteği artırmak ve bu sürecin daha sağlıklı yürümesi için öğrencilere okullarda AB’yi ve AB değerlerini öğretmek olduğunu söyledi. Projeyi sağlıklı ve heyecanla yürüttüklerini ifade eden Tekin, “Bu projenin tek hedefi vardı, Avrupa Birliği sürecine katkı sağlamaktı. Bunun için de bir tane temel parametremiz vardı; Türkiye’de öğrencilerin Avrupa Birliği’ni hem kurumsal yapı itibarıyla hem de değerler itibarıyla öğrenip özümsemelerini arzu ettik. Ulus devlet paradigmasının dayattığı, siyaset tarafından çizilmiş doğal olmayan sınırların aşıldığı, evrensel değerler çerçevesinde sınırların yeniden değerlendirildiği bir dönemde Avrupa Birliği’nin sosyo-politik, ideolojik sınırlarla sınırlandırılamayacağına ilişkin değerlerinin öğrencilerimiz açısından bilinmesi için önemliydi” diye konuştu.

İnsanlığın evrensel ortak değerlerin ve bu değerlerin üretildiği, korunduğu coğrafi alanın tarih boyunca yer değiştirdiğine değinen Tekin şunları kaydetti:

“Bu değerler sadece AB’nin değerleri değil, insanlığın ürettiği ortak değerlerdir. Bu değerler zamanla yer değiştirirler. Bu evrensel değerleri, o coğrafyaya insanlık adına verilmiş bir emanet olarak görüyoruz. Dolayısıyla Batı bu emaneti, insanlığın ortak birikiminin ürünü olan bu emaneti korumakla mükelleftir. Demokrasi, insan hakları, hukuk devleti gibi kavramlar insanlığın ortak birikimidir. Bugün AB, bu değerlerin önemli koruyucularından bir tanesidir. Biz de bu yola çıkarken temel hedefimiz, insanlığın ortak birikim olan bu değerleri çocuklarımıza öğretmekti.”

Türkiye’nin AB’ye tam üyeliğinin kendilerini çok da ilgilendirmediğini belirten Tekin, temel hedeflerinin evrensel değerlerler bağlamında oluşan bu birikimin öğrencilere aktarılması olduğunu vurguladı.

“İnsanlığın ortak birikimine sahip çıkmak noktasında AB’den yeterince destek alamadık”

Hem Türkiye- AB ilişkileri açısından hem de evrensel değerlerin Avrupa Birliği tarafından korunmasına ilişkin algılar itibarıyla bazı problemlerle karşı karşıya kalındığının altını çizen Tekin, AB ülkelerinin 15 Temmuz darbe girişimi sürecinde yeterli tepkiyi göstermediğini dile getirdi. Tekin, Yunan filozof Platon’un ideal devlet anlayışını hatırlatarak, “Platon’a göre bir ideal kavramlar vardır, bir de bu kavramların bozuk birer kopyası vardır. Bunlar zamanla bozulurlar. Bu bağlamda bugün Türkiye’de yaşadığımız olağan dışı süreçte, insanlığın ortak birikimine sahip çıkmak noktasında AB’den yeterince destek alamayışımızı bununla açıklıyorum” ifadelerini kullandı.

“Evrensel değerleri birer put haline getirip, işimize gelmediği zaman putları yersek bu insanlığa ihanettir”

Hz. Ömer’e ait, “İslamiyet öncesi helvadan putlar yapardık, savaş esnasında putlara tapardık, savaş sonrası acıktığımız zaman putlarımızı yerdik” anekdotunu aktaran Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün içinde bulunduğumuz durumu bu referansla açıklamak istiyorum. Bu evrensel değerlerin bir emanet olduğuna, bozulmadan yaşanması gerektiğine inanıyorum. Eğer, bunları birer put haline getirip işimize gelmediği zaman bu putları yersek bu insanlığa, evrensel birikime ve tarihsel sorumluluğa ihanettir. İnsanlık olarak demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti gibi evrensel değerlere sahip çıkmalıyız. Biz bu mücadeleyi yürütürken aslında en önemli paydaşımız AB’yi yanımızda görmek isterdik ama Türkiye’de seçilmiş iradeye, demokrasimize, hukuk devletimize yönelik tarihte eşi görülmemiş bir saldırıyla karşı karşıya kaldığımız bir günde AB başta olmak üzere Batılı dostlarımızı yanımızda görmek isterdik. Bu, bizim için AB’nin bu değerlere yeterince sahip çıkmadığı adına bir örnektir. Umarım bundan sonraki süreçte AB bu emanete daha iyi sahip çıkar, aksi takdirde çocuklarımıza öğrettiğimiz değerleri yeterince tanıtmamış oluruz. Bu proje de başarısız olur. Çünkü bir taraftan demokrasi, hukuk devleti gibi kavramların AB’nin bir değeriymiş gibi sunulup, diğer taraftan demokrasimize saldırı olduğunda AB’nin bu süreçte bu değerlere sahip çakmamış olması çocuklarımız için de bir problemdir. Bu değerleri gelecek kuşaklara aktarmak tarihsel bir sorumluğumuzdur.”

“Bu değerler sadece AB’ye özgü olan değerler değildir”

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Funda Kocabıyık ise projenin 25 Aralık tarihi itibarıyla sona ereceğini belirterek, “Öğrenciler AB’yi Öğreniyor Projesi’nin en önemli odak noktası Avrupa Birliği ortak değerleri ve temel haklar konusunda toplumumuzun farkındalığını artırmak ve bilgi düzeyini yükseltmektir. Ancak burada şu konuya açıklık getirmek isterim ki; bu değerler AB ile ortaya çıkan ve sadece AB’ye özgü olan değerler değildir. Bu değerler bugün tüm uygar dünyanın kabul ettiği ve mümkün olduğunca ülke politikalarında yer vermeye çalıştığı evrensel değerlerdir. Temelde bu değerler insan hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğü, adalet, ifade özgürlüğü, eğitim hakkı, çocuk hakları, kadın-erkek eşitliği, çevre hakkı, kent hakkı v.b. gibi aslında insan ve uygar bir toplum olmanın bir gerekliliği olan değerleri kapsamaktadır” şeklinde konuştu.

Söz konusu değerlerin toplum tarafından içselleştirilip güncel hayatta kullanıldıkça anlam kazanacağını ifade eden Kocabıyık, “Gelişmeye açık bir toplumsal dinamiği sağlamanın yolu da ortak değerlerde buluşmaktan ve onları kullanmaktan geçmektedir. Avrupa Birliği de bir siyasi ve sosyal kaynaşma projesi olduğu için bu değerlerin tüm üye ve aday devletler tarafından kabul edilmesine önem vermektedir. Bu evrensel değerlerin önemi hakkında hedef kitlemizi bilgilendirmek için yürüttüğümüz faaliyetlerden biri de ortak değerleri ve temel hakları eğitim sistemine aktarmanın yöntemleri üzerine düşünmek ve tartışmak üzere uluslararası konferanslar düzenlemek oldu” açıklamasını yaptı.

Avrupa Birliği’nin vatandaşlarının ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda birbirleriyle kaynaşmasını amaçladığını dile getiren Kocabıyık, “Farklı kültürlere, üye ülkelerin ulusal kimliklerine, bölgesel ve yerel kamu otoritelerine saygı göstermek ortak değerlerin en temel özelliğidir. Küreselleşme eğitimin uluslararası hale gelmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Dolayısıyla evrenselliği kanıtlanmış ve sadece AB ülkeleri değil, tüm demokratik ülkelerce benimsenmiş ortak değerlere ilişkin öğrencilerin bilgi ve farkındalık düzeyinin artırılması ve Türkiye’nin gelecekteki olası AB üyeliği sürecinde diğer AB vatandaşları ile asgari müştereklerde buluşmasının ilk adımı olan temel değerlerin benimsenmesi önem taşımaktadır” değerlendirmesinde bulundu.

Kocabıyık, gerek konferans süresince yapılacak bilgilendirme ve etkileşimli çalışmalarla, gerekse konferans sonrası ortaya çıkacak rapor başta olmak üzere tüm çıktılarıyla konunun tartışılması için uygun bir platform sağlamasını umut ettiklerini kaydetti.

Konferans, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ercan Demirci, AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Gabriel Munuera Vinals, UNESCO Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Funda Kocabıyık, 81 ilden İl Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri, Bakanlık yetkilileri ve ilgili kurum temsilcilerinin katılımlarıyla gerçekleşti.

Kaynak
16 Kasım 2016 / http://www.habercanik.com/turkiye-ve-ab-ortak-degerleri-egitim-sistemine-yansimalari-konferansi-331959h.htm

 

AB’yi Öyküledi Türkiye Üçüncüsü Oldu

ab-yi-oykuledi-turkiye-ucuncusu-oldu-8878843_o

2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında Manisa Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimince koordine edilen “Öğrenciler AB’yi Öğreniyor” kapsamında düzenlenen ve il elemelerinin İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimince yapılan “Bana AB’yi Anlat” resim, slogan, kısa öykü yarışmalarında, Manisa Yunusemre Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Oğuzhan Kartal, kısa öykü dalında Türkiye 3’üncüsü olarak büyük bir başarıya imza attı.

Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ve AR-GE Birim sorumlusu Necmettin Okumuş, “Öğrencimiz Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce 4-10 Eylül tarihleri arasında Brüksel Gezisi ile ödüllendirilmiştir. Gezide eğitim yerlerinin yanısıra Türkiye Konsolosluğunu da ziyaret etmişlerdir.

Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği’nin mali işbirliği kapsamında 2011 yılı IPA-I programından finanse edilen ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın faydalanıcısı olduğu, kısa adı ile ‘Öğrenciler AB’yi Öğreniyor Projesi’ 25 Aralık 2014 tarihinde Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü sorumluluğunda uygulanmaya başlanmıştır. İki yıl süren projenin hedefi, toplumun AB’nin değerleri, politikaları ve temel haklara yönelik uygulamaları konusunda yüksek düzeyde bilgi sahibi olmasını sağlamaktır.

Proje, özellikle ortaokul ve lise öğrencilerinin AB konusundaki farkındalıklarını etkin eğitsel tedbirler yolu ile artırmayı amaçlamaktadır. Öğrencilerin ve eğitim çalışanlarının Avrupa Birliği’nin değerleri, politikaları ve uygulamalarına ilişkin farkındalıklarını artırmak ve Milli Eğitim Bakanlığı personelinin Avrupa Birliği’ne dair kapasitesini ve farkındalıklarını artırmaktır.” dedi.

Okumuş, 10-18 yaş aralığında bulunan öğrencilerin AB konusundaki bilgi düzeyini eğitim faaliyetleri yoluyla artırmayı amaçlayan proje süresince gerçekleştirilen faaliyetleri ise şöyle anlattı:

“AB konusundaki bilgi düzeylerini ölçmek üzere ortaokul ve lise öğrencilerine anket uygulanması,

Bilgilendirme materyallerinin hazırlanması. Resim, slogan, kısa öykü ve bilgi yarışmalarının düzenlenmesi. Kapasite geliştirme eğitimlerinin verilmesi.”

Kaynak

20 Ekim 2016 / http://www.haberler.com/ab-yi-oykuledi-turkiye-ucuncusu-oldu-8878843-haberi/

Dereceye Giren Öğrencilere Ödülleri Verildi

dereceye-giren-ogrencilere-odulleri-verildi-8877471_o

“Öğrenciler AB’yi Öğreniyor Projesi” kapsamında Türkiye genelinde düzenlenen kısa öykü, resim ve slogan dallarında yapılan yarışmalarda Malatya’da dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliğinin mali işbirliği kapsamında 2011 yılı IPA-I programından finanse edilen ve Milli Eğitim Bakanlığının faydalanıcısı olduğu, kısa adı ile “Öğrenciler AB’yi Öğreniyor Projesi” kapsamında Türkiye genelinde düzenlenen kısa öykü, resim ve slogan dallarında yapılan yarışmalarda Malatya’da dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen ödül törenine İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, dereceye giren öğrenciler, öğrencilerin aileleri ve okul müdürleri katıldı. Öğrenciler AB’yi Öğreniyor Projesi kapsamında çeşitli kategorilerde yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini Tatlı verdi.

Yarışmada birinci olan öğrenciler dizüstü bilgisayar ve altın madalya, ikinci olan öğrenciler bisiklet ve gümüş madalya ve üçüncü olan öğrenciler ise satranç takımı ve bronz madalya almaya hak kazandı. Ayrıca dereceye giren öğrencilerin okullarına duvar saati hediye edildi. Tatlı, Malatya’yı Ankara’da temsil eden öğrencilere başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak

20 Ekim 2016 / http://www.sondakika.com/haber/haber-dereceye-giren-ogrencilere-odulleri-verildi-8877471/

“Öğrenciler AB’yi Öğreniyor” Projesi

ogrenciler-ab-yi-ogreniyor-projesi-8877055_o

Malatya’da “Öğrenciler AB’yi Öğreniyor” projesi kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan öykü, resim ve slogan yarışmalarında dereceye girenler ödüllendirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği’nin mali işbirliği kapsamında 2011 yılı IPA-I programından finanse edilen ve Milli Eğitim Bakanlığının faydalanıcısı olduğu proje kapsamında Türkiye genelinde düzenlenen kısa öykü, resim ve slogan yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen ödül töreninde, çeşitli kategorilerde yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı verdi.

Yarışmada birinci olan öğrenciler dizüstü bilgisayar ve altın madalya, ikinciler bisiklet ve gümüş madalya ve üçüncülerse satranç takımı ve bronz madalya almaya hak kazandı.

Törene, veliler ve okul müdürleri katıldı.

Kaynak 
20 Ekim 2016 / http://www.haberler.com/ogrenciler-ab-yi-ogreniyor-projesi-8877055-haberi/
AB’yi öğrendiler ödülleri kaptılar

521d76540d06a36cd2371ef2f1f3a8e9

Edirne’de “Öğrenciler AB’yi Öğreniyor Projesi” kapsamında düzenlenen yarışmalarda  dereceye giren öğrencilere ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Millî Eğitim Müdürlüğü Tunca Toplantı Salonunda düzenlenen tören İl Millî Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan’ın yanı sıra Maarif Müfettişleri Başkanı Ömer Naci Diktaş, dereceye giren öğrenciler, danışman öğretmenler ve okul müdürleri katıldı.

İl Millî Eğitim Müdürü Özcan, yaptığı konuşmada, “AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü sorumluluğunda 2014 yılından bu yana uygulamaya konulan ve bu yıl sonuncusu uygulanan, Milli Eğitim Bakanlığı’nın faydalanıcısı olduğu Öğrenciler AB’yi öğreniyor Projesinin hedefi, toplumun AB’nin değerleri, politikaları ve temel haklara yönelik uygulamaları konusunda yüksek düzeyde bilgi sahibi olmasını sağlamaktır. Proje özellikle ortaokul ve lise öğrencilerinin AB konusundaki farkındalıklarını etkin eğitsel tedbirler yolu ile artırmayı amaçlamıştır. İki yıl boyunca çeşitli kategorilerde yarışmalara hazırlanan öğrencilerimizin konuyla ilgili bilgi sahibi olduklarını bu süreçte projenin amaçlarına ulaştığını düşünüyorum.

Bugün burada bilgi yarışması, resim, kısa öykü ve slogan yarışmalarında il çapında dereceye giren öğrencilerimize hak ettikleri ödüllerini vermek üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız. Onlardan isteğimiz yakaladıkları bu başarı grafiğini sürdürmeleri ve akranlarına bu anlamda örnek olmalarıdır. Merkezde ve ilçelerde yapılan zorlu yarışmalar sonucunda Ankara’daki finalde yarışan okullarımızın bu sürece iyi hazırlandıklarını ve Ankara’daki yarışmada da Edirne’mizi en iyi şekilde temsil ettiklerini düşünüyor, başta Türkiye üçüncülüğü elde eden Keşan Fen Lisesi öğrencileri olmak üzere bütün öğrencilerimizi tebrik ediyorum.  Başarılarının devamını diliyorum.” dedi.

Dereceye giren öğrencilere ve danışman öğretmenlerine ödüllerinin dağıtıldı törende, birinci olan öğrencilere ödülleri İl Millî Eğitim Müdürü Özcan tarafından verildi.

Törende, birinci olan öğrencilere dizüstü bilgi-sayar, ikinci olan öğrencilere bisiklet, üçüncü olan öğrencilere ise satranç takımı ve mangala oyunu hediye edildi. Tören, hep birlikte çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Kaynak

6 Ekim 2016 / http://www.hudutgazetesi.com/haber/34578/abyi-ogrendiler-odulleri-kaptilar.html

EDİRNE’DE ‘ÖĞRENCİLER AB’Yİ ÖĞRENİYOR PROJESİ’ YARIŞMALARINDA DERECEYE GİRENLERE ÖDÜL

edirne-de-ogrenciler-ab-yi-ogreniyor-projesi-8831446_o

Edirne’de “Öğrenciler AB’yi Öğreniyor Projesi” kapsamındaki bilgi yarışması, resim yarışması, slogan yarışması ve kısa öykü yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.

10-18 yaş aralığında bulunan öğrencilerin Avrupa Birliği’nin değerleri, politikaları ve temel haklara yönelik uygulamaları konusundaki bilgi düzeyini eğitim faaliyetleri yolu ile arttırmayı amaçlayan ve Edirne’de ikincisi düzenlenen “Öğrenciler AB’yi Öğreniyor Projesi” kapsamındaki bilgi yarışması, resim yarışması, slogan yarışması ve kısa öykü yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Millî Eğitim Müdürlüğü Tunca Toplantı Salonu’nda düzenlenen törene İl Millî Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan’ın yanı sıra Maarif Müfettişleri Başkanı Ömer Naci Diktaş da katıldı. İl Millî Eğitim Müdürü Özcan yaptığı konuşmada, “Türkiye Cumhuriyeti 2. Dünya Savaşı’nın yol açtığı yıkımın yaralarını sarmak, dünyada ve Avrupa’da barış ve istikrarı gerçekleştirmek için kurulan Birleşmiş Milletler, NATO ve OECD gibi örgütlenmelerin daima etkin bir üyesi olmuş, çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşma yolunda uluslararası gelişmeleri yakından takip etmiştir. İnsanlık tarihinin en büyük barış projesi olarak nitelendirilen ve 1958’de Avrupa Ekonomik Topluluğu olarak kurulan topluluğa kısa bir süre sonra Türkiye’de dönemin Başbakanı merhum Adnan Menderes zamanında başvurmuş ve Türkiye’nin 57 yıllık AB macerası başlamıştır” dedi.

Dereceye giren öğrencilere ve danışman öğretmenlere ödüllerinin verildiği törende birinci olan öğrencilere ödülleri İl Millî Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan tarafından verildi. Törende birinci olan öğrencilere dizüstü bilgisayar, ikinci olan öğrencilere bisiklet, üçüncü olan öğrencilere ise satranç takımı ve mangala oyunu hediye edildi.

Türkiye ile Avrupa Birliği’nin mali işbirliği kapsamında 2011 yılı IPA-I programından finanse edilen ve Millî Eğitim Bakanlığı’nın faydalanıcısı olduğu Öğrenciler Avrupa Birliğini Öğreniyor Projesi, 26 Aralık 2014 tarihinde AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü bünyesinde uygulanmaya başladı.

Kaynak

6 Ekim 2016 / http://www.milliyet.com.tr/edirne-de-ogrenciler-ab-yi-ogreniyor-edirne-yerelhaber-1582938/