Proje Hakkında

Öğrenciler AB’yi Öğreniyor

Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği’nin mali işbirliği kapsamında 2011 yılı IPA-I programından finanse edilen ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın faydalanıcısı olduğu, kısa adı ile “Öğrenciler AB’yi Öğreniyor Projesi” 25 Aralık 2014 tarihinde Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü sorumluluğunda uygulanmaya başlanmıştır.

İki yıl sürecek olan projenin hedefi, toplumun AB’nin değerleri, politikaları ve temel haklara yönelik uygulamaları konusunda yüksek düzeyde bilgi sahibi olmasını sağlamaktır.

Proje, özellikle ortaokul ve lise öğrencilerinin AB konusundaki farkındalıklarını etkin eğitsel tedbirler yolu ile artırmayı amaçlamaktadır.

Proje Künyesi

Adı
Öğrenciler AB’yi Öğreniyor: Ortak Değerler, Temel Haklar ve Politikalar Teknik Yardım Projesi

Kısa Adı
Öğrenciler AB’yi Öğreniyor Projesi

Süresi
24 ay (25 Aralık 2014 – 25 Aralık 2016)

Bütçesi
3 Milyon 256 Bin Avro (Hizmet Alımı – 2.664.250 € Mal Alımı – 591.870 €)

Fon Sağlayıcı
Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği

Sözleşme Makamı
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Merkezi Finans ve İhale Birimi

Yararlanıcı
Milli Eğitim Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Yüklenici
Eptisa Mühendislik

Proje Bileşenleri

Proje iki bileşenden oluşmaktadır.

Bileşen 1:

Öğrencilerin ve eğitim çalışanlarının Avrupa Birliği’nin değerleri, politikaları ve uygulamalarına ilişkin farkındalıklarını artırmak.

Bileşen 2:

Milli Eğitim Bakanlığı personelinin Avrupa Birliği’ne dair kapasitesini ve farkındalıklarını artırmak.

Proje Faaliyetleri

10-18 yaş aralığında bulunan öğrencilerin AB konusundaki bilgi düzeyini eğitim faaliyetleri yoluyla artırmayı amaçlayan proje süresince gerçekleştirilecek faaliyetler şunlardır:

  • AB konusundaki bilgi düzeylerini ölçmek üzere ortaokul ve lise öğrencilerine anket uygulanması,
  • Bilgilendirme materyallerinin hazırlanması,
  • Resim, slogan, kısa öykü ve bilgi yarışmalarının düzenlenmesi,
  • Kapasite geliştirme eğitimlerinin verilmesi.

İki proje bileşeni altında yer alan bu proje faaliyetlerinin başarıyla uygulanması aşağıdaki sonuçlara ulaşılmasını sağlayacaktır:

  • AB’nin değerleri, temel haklar ve politikaları, AB kurumları ve görevleri, Türkiye’nin katılım süreci ve bu sürece dair reformlar üzerine farkındalık artırıcı materyaller yoluyla ölçülebilir şekilde yükselecektir.
  • Öğrenciler ve öğretmenler, eğitime dayalı sistematik faaliyetlere katılım yoluyla AB üzerine bilgilerini artıracaklardır.

Proje İlleri

Anketler ve bilgi yarışmaları, yalnızca AB Bilgi Merkezleri’nin bulunduğu Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon ve Van olmak üre 21 ili kapsarken; resim, slogan, kısa öykü yarışmaları ve diğer faaliyetler Türkiye genelinde yapılacaktır.

proje-harita01

Projenin Hedef Grupları

Öğrenciler,
MEB çalışanları,
Veliler,
İlgili STK’lar,
Akademisyenler ve üniversite öğrencileri.